Projektipankki > Kaakkois-Suomen ELY > PROJEKTIARKISTO KAAKKOIS-SUOMEN ELY > Tiesuunnitelmat > Vt 6 meluntorjunta Oritlammen kohdalla, Ruokolahti

 Kaakkois-Suomen ELY -keskus

 

 Valtatie 6 meluntorjunta Oritlammen kohdalla, Ruokolahti


 Tiesuunnitelma

                       << Projektipankki >>                                                                                  << Hanke-esittely >>               

 
    
 

 Piir.nro

 Suunnitelma-asiakirjat  (pdf)

 Pvm

 
     
 

OSA A

 

TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA


 
      
  
Suunnitelman kansilehti
  
  
Sisällysluettelo (osat A, B ja C)
28.01.2019 
  
Tiesuunnitelman yleisesite

 
  
Tieliikenteen melu, Tiehallinnon esite meluntorjunnasta

 
  
Yleisesite Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksesta

 
  1.1TTiesuunnitelmaesite (hankekortti)28.01.2019 
  1.2TTiesuunnitelmaselostus12.10.2018 
  1.5TKustannusarvio
12.10.2018 
  1.5.1TKustannusjakoesitys12.10.2018
 
   Suunnitteluprosessiin liittyvä aineisto  
  1.6TKuulutukset tiesuunnitelman päivityksestä27.09.2018
 
  1.7TKaavatilannekartta  
      
 

OSA B

 

PÄÄPIIRUSTUKSET

  
   Piirustusmerkinnät  
   
  
  2TYleiskartat 1:5000  
  2T-1Yleiskartta12.10.2018
 
      
  3TSuunnitelmakartat 1:2000  
  3T-1Suunnitelmakartta12.10.2018
 
      
  4TLiikennetekniset poikkileikkaukset 1:200  
  4T-1Tyyppipoikkileikkaus15.06.2013 
  4TT-1Poikkileikkaukset mv. 1 plv 3000 - 3060
15.06.2013 
  4TT-2Poikkileikkaukset mv. 2 plv 3260 - 3380
15.06.2013 
  4TT-3Poikkileikkaukset mv. 3 plv 3500 - 3600
15.06.2013 
  4TT-4Poikkileikkaukset mv. 4 plv 3720 - 3860
15.06.2013 
  4TT-5Poikkileikkaukset mv. 5 plv 3800 - 3960
15.06.2013 
  4TT-6Poikkileikkaukset ma. 1&2 pl. 3140 ja 320015.06.2013
 
  4TT-7Poikkileikkaukset ma. 3 pl. 3420
15.06.2013
 
      
  5TPituusleikkaukset 1:2000  
  5T-1Vt 6 Pituusleikkaus plv 2960 - 3960
12.10.2018
 
      
 

OSA C

 

INFORMATIIVINEN AINEISTO

  
      
  16TVaikutuksia kuvaavat selvitykset  
  16T-1Melukartta, päivä ilman meluntorjutaa15.06.2013 
  16T-2
Melukartta päivä meluntorjunta
15.06.2013
 
  16T-3
Melukartta yö ilman meluntorjuntaa
15.06.2013 
  16T-4Melukartta yö meluntorjunta
15.06.2013 
  16T-5-1Johtolinjakartta, kaasu, vesi ja viemäri12.10.2018
 
  16T-5-2Johtokartta, Elisa
05.10.2018 
  16T-5-3Johtokartta, BLC
05.10.2018
 
  16T-5-4Verkkokartta10.10.2012