Kaakkois-Suomen ELY -keskus

 

 Maantien 387 (Vaalimaantie) Nordkalkin eteläportin

 tieyhteyden liittymä- ja kevytliikennejärjestelyt, Lappeenranta

 
 Tiesuunnitelma

 

 

 

  Tiesuunnitelma pakattuna (62Mb)

<< Projektipankki                                                                                               HANKE-ESITTELYT  >> 

 
    
 

 Piir.nro

 Suunnitelma-asiakirjat  (pdf)

 Pvm

 
     
 

OSA A

TIESUUNNITELMAN SELOSTUSOSA


 
   Kansilehti  
   Tiesuunnitelman sisällysluettelo
 
   Tiesuunnitelman yleisesite
  
  1.1T
Tiesuunnitelmaesite
 15.01.2016


1.2TTiesuunnitelmaselostus 15.01.2016 
  1.5T-1Kustannusarvio 15.01.2016 
  1.5T-2Alustava kustannusjakoesitys 15.01.2016 
      
  1.6TSuunnitteluprosessiin liittyvä aineisto  
  1.6T-1Kuulutus tiesuunnittelun käynnistymisestä 07.09.2015 
  1.6T-2Kuulutus yleisötilaisuudesta
 16.11.2015 
  1.6T-3Yleisötilaisuuden osanottajaluettelo
(Huom. Vaatii käyttäjätunnukset)
 24.11.2015 
  1.6T-4Yhteenveto esittelytilaisuudesta
(Huom. Vaatii käyttäjätunnukset)
  
  1.6T-5Hanketiedote ja karttaote
 17.11.2015 
  1.6T-6TeliaSoneran lausunto 26.11.2015 
  1.6T-7Elisa Oyj:n lausunto 10.12.2015 
  1.6T-8Gasum Oy:n lausunto liitteineen 30.12.2015 
  Liite  Maanrakennus- ja louhintatyöt maakaasuputkiston läheisyydessä
  
  Liite  Ohjeita maakaasulinjalla työskenteleville  
  1.6T-9Nordkalk / Paroc purkuaikatauluesitys  
      
  1.7TKaavatilannekartat  
  1.7T-1Etelä-Karjalan maakuntakaava 2011
 21.12.2011 
  1.7T-2Ote Lappeenrannan yleiskaavayhdistelmästä 
 09.04.2002 
  1.7T-3Ajantasa-asemakaavakartta ja kaavamerkinnät 08.12.2015 
  
 

OSA B

TIESUUNNITELMAN PÄÄPIIRUSTUKSET

  
  

  
  2T-1Yleiskartta  
 15.01.2016 
  3T-1Suunnitelmakartta plv 0-800
 15.01.2016 
  4T-1Liikennetekniset poikkileikkaukset
 15.01.2016 
  5T-1Pituusleikkaus Mt 387 plv 100-600
 15.01.2016 
  5T-2Pituusleikkaus J1 plv 0-328 ja J1K plv 328-500
 15.01.2016 
  5T-3Pituusleikkaus J2 plv 0-170
 15.01.2016 
  5T-4Pituusleikkaus Y1 plv 0-400
 15.01.2016 
      
 

OSA C

TIESUUNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO

 
      
  6T-1_1TeliaSonera Oyj:n johtokartta  
  6T-1_2TeliaSonera Oyj:n johtokartta  
  6T-2_1Elisa Oyj:n johtokartta  
  6T-2_2Elisa Oyj:n johtokartta  
  6T-3FNE-Finland Oy:n johtokartat  
  6T-4_1Gasum Oy:n kartta  
  6T-4_2Gasum Oy:n kartta  
  11T-1Valaistuksen yleiskartta  
  12T-1Viitoituksen yleiskartta  
  16T-1Meluselvitys  
      
      
 

OSA D

TIESUUNNITELMAN INFORMATIIVINEN AINEISTO


      
  11TT-4Maanomistajaluettelo (Huom. Vaatii käyttäjätunnukset)  
  R16-1Periaatepiirros tukimuureista